Aktuellt från Lingonbygden i Samverkan

Aktuellt Lingonbygden i samverkan

UPPSKJUTET ÅRSMÖTE 2021!

Under rådande corona-restriktioner kan inte ett sedvanligt årsmöte arrangeras inom tidsramen enligt stadgarna.
Därför har styrelsen beslutat att flytta fram årsmötet till onsdagen den 14 april 2021 med förhoppning om att kunna genomföra ett årsmöte där vi kan träffas. Om rådande restriktioner skulle gälla även då, kommer vi att arrangera ett digitalt årsmöte istället. Sittande styrelse kommer givetvis att bevaka och driva föreningens intresse till nästa årsmöte.
Mer information om årsmötet kommer presenteras senast tre veckor innan mötet, det vill säga den 24 mars 2021.
Vid frågor eller synpunkter på detta beslut hänvisar vi till ordförande eller mejl: info@lingonbygden.se
Vänliga hälsningar
Styrelsen

Pågående projekt

Vi arbetar med flera olika projekt, stora som små. Några är mer i nutid, andra ligger längre fram.

Elljusspår och aktivitetsområde

Ett av projekten som drivs sedan länge att få ett aktivitetsområde med Elljusspår vid Björkäng, skolan och kyrkan. Ansvarig från Lingonbygden är Per-Erik Johansson.

Senaste nytt är att kommunen förvärvat återstående marken som behövs av Svenska kyrkan.

– Detta är goda nyheter, nu kan vi äntligen ta nästa steg i projektet, berättar Per-Erik. Vi kommer börja med att undersöka våra huvudintressenter, som till exempel Lidhults skolan, Lidhults GoIF, SPF, Föräldraföreningen och Gautablick, vad de skulle vilja kunna göra på området.

Sedan tidigare är planeringsfasen klar och det finns en plan över hur slingan ska dras. Den är också med i Översiktsplanen för Ljungby kommun. I första läget är det en slinga på en kilometer som blir upplyst. I förslaget ligger en inre slinga på cirka 500-600 meter, som är en plan yta och som ska kunna nås även med rullstol. Det finns också spännande idéer vad som kan göras av grusplanen.

– Här skulle till exempel en konstgräsplan kunna anläggas. Isbana och cykelområde är andra idéer att ha i aktivitetsområdet, som skulle uppskattas av många, säger Per-Erik.

– Vägen framåt har varit lång och inte helt rak, men nu är det dags att tillsammans börja utforma detta område så som vi vill ha det, berättar Per-Erik.

Vad vill du kunna göra på området?

Rita, skriv eller berätta vad du har för önskemål och lämna dina förslag till oss, via din kontaktperson eller direkt via mejl till info@lingonbygden.se. Det går också bra att lämna förslag via Lingonbygdens Facebook, Hemsida eller ringa 070 512 6051. Vi vill ha dina önskemål senast den 13/12 2020. Mer information om hittar du här.

En tillgänglig vårdcentral

Vi är väldigt glada för vår vårdcentral och vill värna om att den blir bättre och mer tillgänglig för oss som bor i Lingonbygden. Därför finns nu en arbetsgrupp som arbetar för att skapa resurser till en väl fungerande vårdcentral.

Detta vill vi uppnå:

  1. Vi behöver en läkare till vårdcentralen i Lidhult
  2. Håll vår vårdcentral öppen även under sommaren
  3. Vi vill att vårdcentralen är öppen fler dagar i veckan
Namninsamling för vårdcentralen

Hela 610 har skrivit under listan, som överlämnades till Per-Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör på region Kronoberg och till Roland Gustbée, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden på region Kronoberg under våren 2019. Läs mer om detta i Smålänningen.

Gruppen som jobbar med vårdcentralen fortsätter under hösten/vintern 2019-2020 sin dialog med regionen. 

“Vi kämpar vidare med att nå våra mål om läkare och mer öppet på vårdcentralen till sommaren 2020.” Hälsar arbetsgruppen “Vårdcentralen” i Lingonbygden

Kommunkontakt

Lingonbygden i samverkan ska ha en etablerad och regelbunden kontakt med kommunens politiker och tjänstemän. 

Översiktsplan Ljungby kommun

I sitt med arbete med översiktsplanen kommer kommunen att ha fokusgrupper som får följa arbetet nära och ges möjlighet till påverkan. Från Lingonbygden kommer Cilla Persson; Malin Eliasson och Ralph Svensson att vara med i gruppen. Information om deras arbete där kommer att finnas här på hemsidan och i vårt nyhetsbrev. Läls mer om översiktsplanen här

Återvinningsstation i Lidhult

Det finns en stor önskan om en miljöstation i Lidhult. Det är en lång resa till närmsta återvinningsstation, Bredemad i Ljungby kommun, vilket inte minst påverkar bygdens företagare. Arbetet med att få igenom detta är i full gång. Läs mer i nyhetsbrevet från september 2019.

Reportage om arbetet i Smålänningen kan du läsa här

Lingonbygden har bildat en projektgrupp som kommer att fortsätta detta arbete in i 2020. “Vi upplever att efterfrågan på en Återvinnings station har ökat ytterligare bland invånare och företagare i Lingonbygden och alla intressenter är positiva. Nu väntar på nästa steg från kommunens tjänstemän”, berättar Henrik, ordförande i Lingonbygden i Samverkan.

Nyhetsbrev

Missa inte våra nyhetsbrev!

Nyhetsbrev 1 Lingonbygden, 2018

Nyhetsbrev 2 maj 2018

Nyhetsbrev Lingonbygden 3 december 2018

Nyhetsbrev 1 2019 Lingonbygden

Nyhetsbrev 2 2019 Lingonbygden

Nyhetsbrev maj 2020 Lingonbygden

Lingonbygden i radio

Den 22 oktober intervjuades Henrik och Lotta i radio Kronoberg. Du kan lyssna på inslaget här.

Genomförda projekt

Lingonbygdsloppet

Den 24 augusti, arrangerades Lingonbygdsloppet Unnen runt. Ett cykellopp för alla på 45 km. Resultat Lingonbygdsloppet 2019. 

Vinnare Peter Svensson, Lingonbygdsloppet 2019.

Ljusutsmyckning i vintertid

Fantastiskt fina granar kommer att lysa upp Lingbonbygden nu när vintermörkret lägger sig. Patrik Carlsen på Maskin & Smide har designat och tillverkat utsmyckningen som består av granar i plåt, som ska belysas underifrån. En prototyp visades och uppskattades mycket på stormötet i Oktober. Grupper om tre granar i vardera kommer att placeras i Lidhult, Odensjö, Torpa och Vrå.

Räddningstjänsten

I början av maj blev det äntligen klart – det blir två heltidsanställda brandmän i Lidhult! Tjänsterna är så kallade kombinationstjänster vilket i princip innebär att brandmännen ska kunna utföra uppgifter inom samtliga förvaltningar i kommunen, samtidigt som dessa brandmän håller beredskap. Läs mer i majmånads nyhetsbrev och i Smålänningen.