Henrik ordförande lingonbygden i samverkan

Välkommen till Lingonbygden i Samverkan

Hos oss är alla välkomna. Vi skapar framtidsvisioner som värnar om bygden och dess utveckling – varje dag. Hållbarhet och samverkan är två av våra nyckelord och detta bygger vi tillsammans och när våra visioner skapas och blir verklighet så lutar vi oss alltid mot föreningens värdegrund.
Låter det spännande? Jag lovar, vi har mycket intressant på gång!
Är ni redo? Vi är det och ju fler vi blir som vill vara delaktiga och tycka till… desto starkare blir vi.
Vi är Lingonbygden, tillsammans kan vi uträtta och påverka saker i rätt riktning, men även värna om det lilla extra som skapar trygghet och sprider glädje.
Framtiden är vår och VI  är med och skapar den nu.
Henrik
Ordförande i Lingonbygden i Samverkan

Lingonbygden i Samverkan ska:

Genom nät- och samverkan samt entreprenörskap i en positiv framtidsanda stödja, möjliggöra och driva utvecklingen inom följande huvudområden:

Mål & vision Lingonbygden
Sysselsättning
Vi vill, till att börja med
• Fylla industrilokaler med arbetstillfällen, 200+ (”Fem myror är mer än en elefant”)
• Underlätta för en- och fåmansföretagare
• Möjliggöra etablering av nya verksamheter

Mål & vision Lingonbygden
Boende
Vi vill, till att börja med
• Riva/Renovera förfallna fastigheter
• Bygga attraktiva marklägenheter
• Skapa attraktiva tomter och boende nära vatten

Mål & vision Lingonbygden
Trygghet & service
Vi vill, till att börja med
• Säkerställa den grundläggande kommunala servicefunktionen för bygden såsom räddningstjänst, skola, polis, äldrevård
• Ha en väl fungerande vårdcentral med minst en fulltids läkare för att täcka bygdens behov
• Utvidga närtrafiken

Mål & vision Lingonbygden
Upplevelse

Vi vill, till att börja med
• Vi själva ser och inser våra möjligheter.
• Samla ihop all nuvarande upplevelseinformation på ett ställe för våra gäster, ”Lingonbygdens turistcentra”
• Möjliggöra värdefulla framtida upplevelser för våra gäster, kanske genom kombinationer av det vi redan har.
• Bra matställen med värdefulla erbjudande.

Vår vision

”Vi ska möjliggöra ett hållbart och värdefullt leverne i bygden över tiden för alla som delar vår värdegrund, samt erbjuda och dela upplevelser med våra gäster.”

Vår värdegrund

• Bygdens utveckling är det viktigaste, oavsett politisk ståndpunkt
• Pengar är möjliggörare inte ett värde i sig
• Ingen kan allt, alla kan något, tillsammans kan vi mycket
• Positivism driver saker framåt
• Alla är lika mycket värda och har samma rättigheter och skyldigheter
• Leva nära, med och i naturen ( tex bevara och sköta skogen, värna och uppleva våra vattendrag med mera)

Stadgar för Lingonbygden i Samverkan

Lingonbygden i Samverkan, Stadgar, version 2.0