Inbjudan
Lingonbygdsloppet
2024!

Lingonbygden i samverkan hälsar alla cyklister välkomna till Lingonbygdsloppet den 24/8 2024

Vi hoppas att Lingonloppet ska locka såväl vana cyklister som glada motionärer. Loppet kommer i år att erbjuda två slingor runt vår vackra Lingonbygd. Antingen väljer du en 45 km lång slinga runt sjön Unnen där det är asfalt hela vägen, alternativt väljer du en lite kortare slinga runt Torserydssjön som är 19 km lång. Denna runda går delvis på grusväg.

Klasser

Barnens lopp 2 km

Start kl. 9.30

Barnens lopp genomförs inom Welands område, utan trafik, .

Barn 3-8 år ser vi gärna har en vuxen med sig för support.

Medalj till alla barn

Ingen föranmälan, ingen avgift

Tidtagning 45 km (runt sjön Unnen)

Start kl. 10.00

Barn i ålder 9-13 år ska cykla tillsammans med vuxen. 

Motion 45 km utan tidtagning (runt sjön Unnen)

Start kl. 10.15

Barn i ålder 9-13 år ska cykla tillsammans med vuxen. 

Motion 19 km utan tidtagning (runt Torserydssjön)

Start kl. 10.30

Barn i ålder 9-13 år ska cykla tillsammans med vuxen.Anmälan

Anmälan görs via Swish till nr 123 644 16 12. Glöm inte skriva ditt namn samt klass: Tidtagning, Motion 45, Motion 19

Det går också bra att göra en anmälan på ICA NÄRA Lidhult. Där kan betalning ske via kort, kontanter eller Swish.

Anmälan stänger 23/8-2023


Efteranmälan på plats tävlingsdagen kl 9.00-10.00
I samband med anmälan så godkänner du att ditt namn publiceras på hemsidan och i resultatlistor.

Anmälningsavgifter

Vid anmälan senast 23/8

Motion/Tidtagning 45 resp. 19 km: 150:- (barn under 12 år, gratis)

Barnens lopp: Gratis

Efteranmälan på plats startdagen 24/8 kl. 9.00-10.00

Motion/Tidtagning 45 resp. 19 km: 200:-

Barnens lopp: Gratis

Banan 

45 km runt sjön Unnen

Start sker vid Welands parkering. Följ pilar och skyltning. Cyklingen sker via Öxnalt, Unnaryd, Odensjö. Vi svänger av mot Loshult innan Åsen, Strömma och till målet vid Welands matsal. Hela loppet går på asfalt.

19 km runt Torserydssjön

Start sker vid Welands parkering. Följ pilar och skyltning. Cyklingen sker via Ramnaryd, Sonhult Torseryd, passerar Ljungbyvägen och svänger av mot Loshult vidare mot Strömma och till målet vid Welands matsal. Loppet går på delvis asfalt och delvis grus.

Nummerlapp

Hämtas vid startplatsen från kl 9:00 tävlingsdagen.
Placeras på styret.

Vätskekontroller

Vätskekontroller finns på anvisad plats i Unnaryd och Odensjö för loppet runt sjön Unnen. För loppet runt Torserydsjön finns vätskekontrollen i Åsen.

Kontrollerna kommer att erbjuda slät bulle, banan, lingondricka och vatten.

Servering –  åskådare mycket välkomna

Supporterföreningen för Lidhults GoIf kommer hålla i serveringen.

Regler

Identiska med Transportstyrelsens -”Trafikregler för dig som cyklar.”

Se www.transportstyrelsen.se 

Som deltagare förbinder du dig att följa gällande lagar och trafikregler. Kontroller görs vid starten och utmed bana, överträdelse kan medföra diskvalificering av berörd cyklist.

Varje deltagare ansvarar för att vara registrerad på den nummerlapp som används. Nummerlappar ska vara väl synliga under hela loppet. Hänsyn ska visas mot alla deltagare och medtrafikanter. Deltagare har ingen företrädesrätt när man åker på eller korsar allmän väg. Anvisningar från funktionär och flaggvakt ska följas. Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att använda din telefon eller hörlurar under loppet.

Deltagande sker på egen risk.

Cykel & utrustning

Godkänd cykelhjälm är obligatoriskt under loppet.

Du får använda valfri cykel. Det är i motionsklassen tillåtet med barnstol på pakethållaren, cykelvagn, påhängscykel eller elcykel.

Vi håller naturen ren och värnar om vår miljö. Skräp får ej slängas utmed banan. Det finns 2 anvisade skräpzoner, vid vätskekontroll Unnaryd och Odensjö. 

Ingen återbetalningsskyldighet från arrangören vid sjukdom. Ingen försäkring via arrangören. Du kan själv enkelt teckna en helårsförsäkring via www.startklar.se

Omklädning/dusch 

Vid startområdet, Lidhults Sporthall.Om Lingonbygdsloppet  pga. extraordinära omständigheter tvingas att ställas in, förbehåller sig arrangören rätten att behålla 50:- av anmälningsavgiften.

Kontakt Tävlingsledare

Dan Svensson Tel: 073 807 81 02

www.lingonbygden.se

info@lingonbygden.se

Något evenemang på gång?

Hör gärna av dig till oss om du har tips på trevliga evenemang i bygden.

OBS! Vi reserverar oss för ändringar!